Forskellem mellem privat pasning og kommunal dagpleje


Hverdagen hos en privatpasser, ligner til forveksling hverdagen hos en kommunal dagplejer og jeres barn får selvfølgelig den samme pædagogiske stimulering og omsorg.

Som privatpasser får jeg tilsyn fra kommunen mindst 1 gange om året, Udover dette har jeg tilknyttet en pædagogisk konsulent, med mange års erfaring fra den kommunale dagpleje, der yder vejledning og konsultationer. Der vil være vejledning efter behov, dog minimum 4 gange årligt.

Disse besøg vil altid være aftalte, så I som forældre har mulighed for at være tilstede under en del af besøget eller stille spørgsmål.

Som privatpasser er jeg godkendt af Faaborg-Midtfyn Kommune til at passe op til 5 børn i mit hjem.

Der er indhentet straffe- og børneattest på både Per, og jeg.

Kommunen fører ikke tilsyn med det enkelte barn, så hvis jeres barn har, eller får udfordringer omkring trivsel, adfærd, eller den sproglige udvikling, har I som forældre altid mulighed for at kontakte Børne - og Ungerådgivningen (BUR), for rådgivning og vejledning.

Er der behov for vejledning fra sundhedsplejerske, fysio- eller ergoterapeut kan I som forældre kontakte:

Den kommunale sundhedstjeneste

 

Økonomi


Det koster 8250 kr. pr. måned (12 måneder) som betales forud og indsættes på min konto senest den sidste hverdag før den 1. i måneden.

Det kommunale tilskud på 6020 (2024 tal) vil blive indsat på Jeres nem-konto.

Det er muligt at søge om søskende-rabat, hvis der er ældre søskende børnepasning i kommunen.

Der ydes ikke økonomisk friplads til privat pasning.

 

Prisen sammenlignet med en kommunal dagplejer:

 

- Kommunal plads:2976 x 11 måneder = 32.736 kr. årligt.

- Hos mig (efter tilskud): 2230 x 12 måneder =26.760 kr. årligt.

Dvs. en årlig besparelse på 5976 kr. eller 498 kr. om måneden ved at vælge en plads i den private pasning hos mig.

 

Prisen inkluderer mad, engangsvaskeklude, håndklæder, barnevogn, sengetøj og godkendt sele.

Opsigelse


Der er en måneds opsigelse, der skal ske skriftligt til den 1. i måneden - dette gælder for begge parter. Juli måned kan kun opsiges hvis Jeres barn skal starte børnehave 1. juli. Ved manglende betaling kan jeg opsige Jeres plads uden varsel.

 

Vejledning til Privat pasning

Del siden