Sygdom


Jeg modtager ikke syge børn i pasning og hvis jeres barn bliver dårligt i løbet af dagen vil I blive kontaktet og bedt om at hente jeres barn.

Er jeres barn syg eller holder fri vil jeg gerne ha' besked inden kl. 9. send evt. en SMS aftenen i forvejen.

Da jeg ikke modtager gæstebørn vil smitterisikoen være formindsket. Er jeres barn frisk og smittefri vil jeg gerne gi' medicin.

 

Hvis jeg selv bliver syg vil I blive kontaktet inden kl. 6

Jeg kontakter jer senest kl.16 på min sidste fraværsdag.

 

Jeg tilbyder ikke anden pasning ved mit fravær men vil opfordre til forældresamarbejde omkring pasning.

Del siden